O naší mateřské škole

(22. 04. 2016)

Mimořádná opatření ve školách s 1. fází rozvolnění dne 12. 4. 2021 do odvolání

Testování zaměstnanců ve školách s platnosti dnem vydání 6.4.2021

Testování dětí ve školách s platnosti dnem vydání 6.4.2021

Mimořádná opatření MZ - ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021

Nařízení ředitele školy č. 9 - Provoz školy MŠ Jugoslávská covid19 od 12-4-2021

Vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole

Děkujeme všem rodičům, kteří za současné situace a dle svých možností si nechali děti doma a pomohli tak zvládnou podmínky, za kterých obě školky fungují. Jen díky Vaší spolupráci se nám daří udržet zdraví a dobrou náladu. Doufáme, že se situace brzy zlepší a těšíme se, až se zase všichni sejdeme u nás ve školce.

Soubor pokynů k provozu MŠ Jugoslávská od 1.9.2020 ke stažení ... (PDF)

Mateřská škola se nachází ve vile umístěné v památkově chráněné zóně ve středu města Jablonce nad Nisou, v dosahu městské hromadné dopravy. 


U mateřské školy je rozlehlá zahrada typu lesoparku a hřiště. Venkovní prostory mateřské školy obklopují budovu ze všech stran, mají různá zákoutí pro skupinové hry dětí a jejich velikost umožňuje hry všem dětem mateřské školy. V prostorách zahrad a hřiště je vybudovaná naučná stezka „LES PŘICHÁZÍ DO MĚSTA“. Skřítek Dubánek provází děti  interaktivní a hravou formou projektem „Přírodověda v MŠ“.

Mateřská  škola je trojtřídní.
Hygienická kapacita školy je 66 dětí a je plně využita.

1.třídu  BROUČKŮ     navštěvuje 20 dětí smíšeného věku 3 až 5 let
2.třídu  VČELEK         navštěvuje 22 dětí smíšeného věku 4 až 6 let
3.třídu  MRAVENCŮ   navštěvuje 24 dětí ve věku 5 až 7 let   

Zařízení mateřské školy je účelně vybaveno herními prvky, nábytkem a ICT technologií (interaktivní tabule), tak, aby byly poskytnuty podmínky pro vzdělávání.

ŠVP mateřské školy vychází z RVP PV a zaměřuje se na lidové zvyky a tradice ve spojitosti s přírodou a okolím, v kterém dětí žijí. Specifické aktivity mateřské školy naleznete v odkazu VZDĚLÁVÁNÍ.

Vize školy:  „JAK ŠEL A JDE ŽIVOT“
Mateřská škola je součástí společnosti znalostí, jež čerpá z minulosti a směřuje
do budoucnosti. Prioritou školy je skloubit vzdělávací činnost s odloučeným pracovištěm, které se zaměřuje na vzdělávání dětí mladších tří let a má statut podnikové školky. Vzdělávání je součástí prostředí, v kterém děti žijí - propojení života města a přírody.

MOTTO školy: „Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“    Albert Einstein (14.března 1879 - 18. dubna 1955)

BUDOVA V NÍŽ SE MATEŘSKÁ ŠKOLA NACHÁZÍ (čerpáno )
Dresslerova vila je jednou z nejcennějších jabloneckých staveb v památkové zóně
Architekt Josef Zasche byl jednou z velkých postav architektury vznikající v secesním a moderním stylu. Pocházel z Jablonce nad Nisou, kromě slavného secesního starokatolického kostela a modernistického děkanského kostela v tomto městě navrhl i dvě rodinné vily. První z nich byla právě Dresslerova vila.

Vilu si nechal postavit Heinrich Dressler, spolumajitel jednoho z nejslavnějších jabloneckých exportních domů. Firma, kterou založil v roce 1860 jeho otec Eduard Dressler, se specializovala hlavně na výrobu skla.

Obchodovala s Anglií, Francií, Německem i Severní Amerikou a pravidelně vystavovala na zahraničních veletrzích. Členové rodiny patřili k významným jabloneckým občanům.
Vila má malebné dekorativní prvky, dlaždice i fontánku.
Vila má půdorys ve tvaru písmene L, ze kterého vystupuje válcovité vnitřní schodiště a předsazené vnější zděné schodiště s plnou zdí vedoucí z terasy na zahradu. Pod zaobleným nárožím tohoto schodiště je ve výklenku, který je obložen modravými skleněnými dlaždicemi, umístěna fontánka.

 
Původní krytinu střechy z červených tašek později nevhodně nahradil šedý lepenkový šindel. Původní fasády byly kombinací hrubých a hladkých omítek doplněných drobnými skleněnými a masivními kamennými prvky.
Zachovala se většina původních okenních výplní s horními křídly členěnými do drobných tabulek, stejně tak i černý keramický obklad u hlavního vstupu.
Po konci druhé světové války museli původní majitelé vilu opustit. K rodinnému bydlení už nikdy nesloužila, její interiéry byly upravovány pro nové využití. Z původního vybavení se téměř nic nezachovalo. V současné době je ve vile mateřská škola.
Dresslerova vila je cenným a v regionu poměrně ojedinělým příkladem rané moderny. Typově je velmi podobná tzv. Modré vile sochaře Karla Wilferta, která stojí v Praze 7 - Holešovicích.

Text: tým Slavné vily Libereckého kraje (Pavel Halík a kol.), editace: tnk, Novinky
Související články:
Komfortní Brožkova vila byla pro majitele důmyslnou investicí finančních prostředků
Bratři Šlapetové navrhli pro advokáta Hesse vilu se zdvojeným obytným prostorem
Vila šéfa velké kutnohorské firmy byla novinami oceněna za vkusnost.

Zdroj:

https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/400317-dresslerova-vila-je-jednou-z-nejcennejsich-jabloneckych-staveb-v-pamatkove-zone.html?source=FBS, středa 25. května 2016, 13:32

Zpět na oddíl O mateřské škole          


Mateřská škola Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou, © 2017. Úvodní stránka | Přihlásit se